Yivsiz Av Tüfekleri ile Avcılık  

Avcılık eğitiminin amacı elbette ki avlanma belgesini alıp avlanabilmektir. Avlanma yapacağımız aletler de tüfeklerdir. Yivsiz av tüfekleri günümüzde teknik ve sanayi olarak çok gelişmiştir. 65 mm fişek yatağı ile başlayan serüven günümüzde 76 mm fişek yatağına kadar devam etmiş ve magnum av silahları adını almıştır. Burada güdülen amaç daha fazla barut, daha fazla saçma ile vuruş olasılığını artırmak, daha uzak mesafelerden av vurabilmektir. Köpekle yapılan avlar avcılara büyük avantaj sağlar. Bıldırcın, keklik, çil keklik, çulluk, tavşan gibi avlar köpekle yapılır. Bıldırcın ve çil keklik, kınalı keklik ve çulluğa nazaran daha düz uçuşlu av kuşlarıdır. Tüfeği omzuna doğru oturtan, namlu üzerinden doğru bakan avcı bu av kuşlarını vurmada zorlanmaz. Ama çulluk avında ağaç ve orman içinde, yapraklar arasında köpek fermasında olsa bile seri atış yapılması gereken bir avdır.

Kekliğin, çil kekliğin dağdan kopup avcının önünden geçerken yapılacak atışlarda tüfeği ne kadar doğru tutarsak tutalım önlemeyi ayarlayamazsak vuramayacağımız aşikardır. Aynı şekilde üzerimizden geçen ördek veya kaza yapacağımız atışlar için de önleme tekniğini öğrenmemiz ve o şekilde atış yapmamız gerekmektedir. Her avcının kendine göre bir atış tekniği geliştirdiği, anlatacağımız ava atış tekniğinin genel bir bilgi olduğunu vurgulamamız kaçınılmaz bir gerçektir. Av tüfekleri ile yapılan bir başka avcılık da ülkemizde domuz avcılığıdır. Yanlış bir uygulama av tüfekleriyle yapılan domuz avlarında şevrotin kullanılmasıdır. Halk dilinde dokuzlu tabir edilen bu dolularla domuz avı yapılmasının sakıncaları şunlardır:

  • 1-                         Şevrotin atışları 35 m mesafe içindir. Şevrotin ile uzak mesafelere kadar atış yapılabilir sözü yanlıştır. Bu mesafeden sonra her biri ayrı bir istikamete dağılır.
  • 2-                         2- Dağılan şevrotinler size doğru gelmekte olan sürekçiden birisine veya domuzu kovan köpeklerden birisine isabet edebilir. Av kazaları hep böyle olmaktadır.

 Yarı otomatik tüfeklerde Slug namlular (kurşun namlusu) ile tek kurşun atışları yapılmaktadır. Çifte ve süper pozelerde ise açık şoklu namlularla kurşun atışı yapılabilir, sakıncalı değildir. Zira kullanılan kurşunlar artık misket şeklinde (küre) ve içleri dolu kurşunlar değildir. Avda en önemli konu atış emniyetidir. Bu her türlü avda geçerlidir.

Av tüfekleri ile avcılık konusunda asıl anlatılması gereken av tüfekleriyle yapılacak atış teknikleri olmalıdır. Skeet ve trap atışlarında plak hızları sabitlenmiş olduğundan hep aynı süratte ve belirli açılarda fırlayan plaklara atış yapılır. Oysa avda işler değişir. Av her zaman aynı süratte ve aynı uzaklıkta olmaz. Avcı için önemli olan her durumda avı vurabilmek olmalıdır. Ava atış tekniklerini öğrenir ve uygularsak başarılı olacağımız kesindir. Ancak şunu unutmamak gerekir ki hiç kolay olmayan bu iş meleke edininceye kadar çok zor aşamalardan geçmemizi gerektirir.

Avcılıkta en önemli kurallardan birisi avı ele geçirmektir. Avı ele geçirmek, en önemli genel kural olmalıdır. Ne kadar az zararla avı ele geçirirsek doğaya ve avcılığa o kadar hizmet etmiş oluruz. Avın arkasından iki defa atıp vuramayınca üçüncüyü atmak belki o hayvanı yaralamak avcılığa yapılacak en büyük kötülüktür. Yaraladığımız kuşu veya hayvanı mutlaka arayıp bulmamız gerekir. Yaralı hayvan doğada bırakılmamalıdır. Avı ele geçirince bir daha vurmak isteği azalacak, bundan avcılık ve doğa kazanacaktır.