Uçar Avcılığında Atış Teknikleri  

Av tüfekleri ile avcılıkta hızlı olmak gerektiğinden nişan almak için çok zaman olmaması dolayısıyla ava doğru çevirip atılması gerekir. Bunun içinde meleke edinilmesi lazımdır. Yani av tüfeğinin kolun uzantısı gibi olması gerekir. Dikkat edilecek husus, omuz çizgisi ile av tüfeği nişan hattının 45 derecelik bir açı yapmasıdır. Avını vuramayan bir avcı kabahati daima ya fişeğe ya da tüfeğe bulur. Oysa kabahatli olan tek kişi atışı yapandır. Atışlarda önemli olan bir husus da duruştur. Dengeli, sağlam bir duruş sergilenmelidir. Av tüfeği bir elle kundağı kavrarken parmaklardan birisi tetikte, diğer el ise el kundağından sıkıca tutarak omuzlanmalıdır. Ancak bu sıkılık aşırı olmamalıdır. Aynı elde bir kuş tutar gibi olmalıdır. Kuşu elde fazla sıkarsanız ölür, gevşek tutarsanız uçar. Ava atış yaparken nişan almaya fırsat olmadığını vurgulamıştık. Bu nedenle av tüfeklerinde atış yaparken hedefe gözler açık bakmak neredeyse şarttır. İki göz açık tüfek omuzlamak, avın uzaklığını süratini daha iyi görüp hissetmenizi sağlar. Bu genel tekniklerden sonra uçar ve kaçar avında kabul edilmiş üç tekniği öğrenmek gerekir:

  • 1-      Korunan önleme tekniği
  • 2-      Süpürme tekniği
  • 3-      3- Nokta atış tekniği

Hareketli hedefe nişan alınmamalıdır. Önünüzden veya yanınızdan süratle geçen bir ava ateş ettiğinizde daima attığınız saçma geride kalacak, daha doğru bir sözle avı vuramayacaksınız. Böyle atışlarda ilk gecikme beyinle tetik çeken parmak arasındaki tepki süresidir. Her insanda değişmesine rağmen yaklaşık saniyenin beşte biri kadardır. İkinci gecikme ise tetik çekilip, kapsülün barutu ateşleme ve saçmayı namludan ittiği süredir. Bu da yaklaşık saniyenin yedide biridir. Topladığınızda üçte bir saniye kadar bir süre geçer. Ayrıca saçmanın ava gidinceye kadar geçireceği bir süre vardır. Uçan veya kaçan bir av yarım saniyede belirli bir mesafe kat edecektir. Saçma ne kadar süratli olursa olsun uçan kuşun veya kaçan hayvanın da bir hızı olduğu unutulmamalıdır. İşte zamanla ve atış yaparak öğreneceğimiz avın hızına ve uzaklığına göre namluyu önüne çekip ateş etmeye önleme denilmektedir. Önleme tekniklerini öğrenebilmenin olmazsa olmaz şartı tüfek omuzlanınca avcının iki gözünün de açık olmasıdır. Bir göz kapalı nişan alma tekni ği burada geçerli değildir. Çünkü hareketli hedefte nişan alma diye bir olay söz konusu değildir.

  • 1-                          Korunan önleme tekniği: Göz açık av görülür, önüne çekip durulur ve ateş edilir. Bu melekeyle sahip olacağınız bir tekniktir ve zordur. Ancak ustalaştıkça kullanılması doğru olur.
  • 2-                           Süpürme tekniği: Tetiği çekerken ve çektikten sonra namluyu hiç durdurmamaktır. Adından da anlaşılacağı gibi namluyla süpürmektir. Acemi avcılar için çok iyi bir tekniktir. Günümüzde usta avcılar tarafından bile kullanılan en uygun önleme tekniğidir.
  • 3-                          3- Nokta atış tekniği: Namluyu avın önünde sabit tutarak yapılan önleme tekniğidir. Burada avın atış sırasında atış yapı- lan yerde hissedilmesidir. Usta işidir, zamanla kazanılır. Meleke edindikçe avın durumuna göre her üç önleme tekniğini farkına varmadan kullanabiliriz.

Slug namlularla veya açık şoklu av tüfekleriyle yapacağımız kurşun atışlarında da önleme çok önemlidir. Bir domuzu sürek avlarında dururken görmek çok nadir bir durumdur. Domuzu hep koşarken görmeniz en olası durumdur. Koskoca domuzda da önleme olur mu? Eğer önlemeyi yapmazsanız süratle geçen domuzun karın boşluğuna veya arkasına isabet sağlarsınız ki bu da hayvanın yaralanmasına, anında ölmemesine ve hatta size saldırmasına bile sebep olabilir. Ne kadar önleme yapılacağı zamanla alışkanlıklarla belli olacaktır. Ancak ilk söylenecek olan koşan bir domuzun burun ucuna ateş edilmesi gereğidir. Tüm bu bilgilerden anlaşılacağı gibi atış tekniklerini öğrenemeyen bir kişi avcı olamaz. Önleme tekniklerinin en çok gerektiği avlar sırasıyla üveyik, ördek, kaz avlarıdır. Üveyik, hızlı uçan ve çok keskin manevralar yapan bir kuştur. Belki her üveyin uçuş hızına ve uzaklığına göre önleme miktarları değişecektir. Ördek ve kaz büyük kuşlar olmasına rağmen hızlı uçan kuşlardandır. Mesafe ve hızına göre bu kuşlarda da önlemeler hep değişik olacaktır. Bol antrenman her zaman başarıya götürür. Önleme antrenmanının en iyi kazanılacağı yer de Skeet poligonlarıdır.